Ordainketa eta Zerbitzu komunak

Ordainketa eta Zerbitzu komunak

Atal honen bidez Euskal administrazioaren ordainketa pasabide eta zerbitzu komunetrara sar gaitezke. 

IVAP Argitalpenak

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen helburuak sorrera-legeko 4.atalean zehaztuta daude eta euskal administrazio publikoen jardunerako bereziki garrantzitsuak diren bi eremuren inguruan biltzen dira: langileak aukeratu eta prestatzea alde batetik, eta euskararen erabilera erakunde publikoetan normalizatzea beste alde batetik. Helburu biko jomuga…

Izenpe Online Zerbitzuak

Ziurtapen-zerbitzuetako egile batek sinadura elektronikoko zerbitzuak eskaintzen ditu. Sinadura elektronikoa honela defini daiteke: Internet bidez eta telefono bidez lehen bertaratuta egin behar ziren izapideak egin ahal izateko ohiko eskuzko sinadura “ordezkatu” dezaketen prozedura tekniko eta juridikoen multzoa. www.izenpe.com

Itzultzaile Zerbitzu Ofiziala IVAP

Eusko Jaurlaritzaren mendeko lantaldea da, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeari atxikia, Euskara Legean aurreikusia eta 2000ko otsailaren 29ko Dekretuzarautua, euskararako eta euskaratik gaztelaniarako itzulpen- eta interpretazio-zerbitzuak eskaintzeko, bai herri-administrazioei, bai herritarrei. Web honen bitartez, honako zerbitzuak eskaintzen dira:       *Itzulpena: euskararako…

Euskal Administrazioaren Ordainketa-Pasabidea

Sistema honek, helbideratu gabeko udal ordainagiriak (zergak, tasak, isunak...) errazago ordaintzeko aukera ematen du, Internet bidez egindako eragiketen bitartez, banketxe edo kutxara hurbildu gabe, eguneko edozein ordutan erabili baitaiteke. Gainera, sistema bera erabil daiteke noizbehinkako kontzeptuak ordaintzeko: kirol ekintzen edo…